duminică, 9 septembrie 2012

Guillaume Apollinaire – între Orfism şi Alcooluri

„...Păstorule o turn Eiffel în zori behăie turma de poduri destul
Tu te-ai săturat să trăieşti în antichitatea romană şi greacă
Vechi până şi automobilele aici pot să treacă
A rămas doar religia nouă şi simplă aşa
Cu hangarele din Port-Aviation singură ea
În Europa doar tu nu ai Creştinismule antichitate
Dintre europeni dumneata Papa Pius al X-lea eşti primul în modernitate...”
                                  ( Zonă – Guillaume Apollinaire )

           La 130 de ani de la naşterea inconfundabilului Guillaume Apollinaire ( 1880 – 1918 ), aflaţi în plin suprarealism cultural, social şi economic, opera poetului, scriitorului şi renumitului critic de artă ne este mai apropiată ca oricând. Intrând ca un buldozer în lirica dulceagă a începutului de secol XX, năruind structurile anchilozate ale discursului sau înlăturând barierele punctuaţiei, acesta face loc unui curent nou, metemsihotic, denumit orfism, şi aduce în atenţia lumii cubismul prin promovarea lui Picasso, Matisse, Braque, Delaunay şi alţii. Figura bonomă a unui parizian, îmbrăcat zdrenţuros, cu o sticlă învelită într-o pungă de hârtie maro, recitând din Odiseea lui Homer într-o latină cântată, melodică, pe care l-am văzut cu ani în urmă în faţa turnului Eiffel, îmi amnteşte de fiecare dată de Apollinaire.

„... Iar tu te reţii de ruşine pândit de fereşti
Să intri-n biserică în dimineaţa aceasta şi să te spovedeşti
Citeşti cataloage prospecte afişe ce urlă în gura mare
Iată poezia acestei dimineţi pentru proză există ziare
Există livrări de 25 de centime gemând de poliţiste-aventuri
Portrete de mari oameni sub titluri diverse lecturi...!
                           ( Zonp – Guillaume  Apollinaire )

    Frecventează asiduu localurile pariziene şi scrie, pentru bani, romane pornografice ( Amorurile unu prinţ ), dar şi poeme în proză, cronici de ara, nuvele şi povestiri, adunate mai târziu în volume.

„...Singur tu umbli acum în Paris prin mulţime
Cu mugete turme de autobuze trec foarte aproape de tine
Te strânge neliniştea dragostei de beregată
De parcă n-ar mai trebui să fii tu iubit niciodată
Dacă-n vechime-ai trăit într-o mănăstire tu te-ai îngropat rupt de lume
Vă este ruşine când vă surprindeţi spunând o rugăciune
De tine-ţi baţi joc şi ca focul Infernului râsu-ţi sclipeşte pe faţă
Scânteile lui auresc în esenţă întreaga ta viaţă
E un tablou ce-atârnă într-un obscur muzeu
Şi uneori de-aproape să-l vezi nu-ţi este greu...”
                       ( Zonă – Guillaume Apollinaire )

    Dacă în pictură orfismul promova primatul culorii pure, vii, ca modalitate de exaltare a luminozităţii, de împingere în faţă a realităţii, în poezie contrastul violent dintre imaginea brută a lumii şi cea romanţioasă, pe care ne-am creat-o despre aceasta, ne aşează la locul nostru, în prozaismul şi cenuşiul vieţii de zi cu zi.

„... Cu ochii plini de lacrimi priveşti emigranţii aceştia săraci
Cred în Dumnezeu şi se roagă femeile-alăptează sugaci
Sala gării Saint-Lazare cu duhoare-o umplu-n sfârşit
În steaua lor cred precum magii de la Răsărit
Speră ca în Argentina mulţi bani să câştige să prospere
Şi să se întoarcă în patrie după ce-or face avere....”
                            ( Zonă – Guillaume Apollinaire =

       Deşi este animatorul cel mai înflăcărat al cubiştilor, al futuriştilor, al boemilor incorigibili, Apollinaire rămâne, totuşi, un om normal, chiar provincilal, departe de imaginea ţipătoare a omului modern:

„ ...E lunca veninoasă, când toamna e-n declin
Cireada paşte iarbă dar paşte şi venin
Brânduşe înflorite ca cearcănele grele
Iar ochii tăi se-aseamînă cu ele
Sunt cenuşii ca toamna ce curge peste lume
De ochii tăi mă-nveninez anume
Gălăgioşi copii vin de la scoală-acum
Se aude muzicuţa departe nu ştiu cum
Culeg brânduşe mame cu multe fiici aproape
Iar la culoare-ntocmai ca ale tale pleoape
Ce tremură ca floarea-n dezlănţuitul vânt

Domol păstorul cântă înfiorat şi blând
Şi-ncet-încet cireada cu muget leneş lasă
Pe totdeauna lunca veninoasă...
                     ( Brânduşele – Apollinaire )

     Cititorul neavizat, care se întîlneşte întâmplător cu poezia lui Apollinaire şi se rătăceşte printre meandrele versului contorsionat, adesea superficial, cu imagini parcă deteriorate de flăcări, colţuroase, îmbinate aiurea, ca nişte colaje recuperate din peşteri, dincolo de gramatică şi de regulile  oricărei logici, încearcă un sentiment de respingere, dar până la urmă, fără să înţeleagă de ce, se lasă copleşit:

„... Eşti singur dimineaţa va veni
Lăptarii fac să-ţi sune bidoanele pe străzi
Se-depărtează noaptea ca splendida Metivă
E Lea cea atentă Ferdina cea parşivă
Ăsta alcool fierbinte ca pe-a ta viaţă-l bei
Viaţa-ţi ce-o bei ca pe-un rachiu de obicei

Mergi încet spre Auteuil acasă pe jos să ajungi ţi-e strădania
 Să dormi printre idolii tăi din Guineea şi-Oceania
Sunt Crişti de-un alt fel şi de-o altă credinţă
Sunt Crişti ordinari de obscure speranţe-n fiinţă

Adio Adio

Soare gât retezat...”
                         ( Zonă – Guillaume Apollinaire )Devorat din dragoste


 
     In timp ce privea cafeaua dând in clocot pe ochiul aragazului, George Varga se gândea la episodul prin care trecuse până să ajungă in garsoniera aceea cochetă de la etajul 12, unde locuia Mirabela, femeia îmbrăcată in negru, ca o călugăriţă, cunoscută întâmplător, in drum către slujbă, cu vreo zece ore in urmă. O văzuse căzând in plină stradă şi oprise maşina ca să-i acorde primul ajutor. Femeia era albă la faţă ca varul, nu avea puls şi nu răspundea manevrelor de resuscitare, gură la gură, încercate de dânsul, lăsând impresia că intrase in rigoris mortis. O urcase in maşină, fără să ştie bine de ce, apoi demarase in trombă, de parcă acest lucru ar mai fi contat, trezindu-se în cele din urmă la un spital sau, mai exact, la un fel de dispensar comunal, înconjurat de câţiva oameni în halate albe, nu tocmai prietenoşi.
     - Este în afara oricărei primejdii ! îl liniştise bărbatul care părea să fie medic. Sunteţi soţul ei ?
     Întrebarea îi sunase straniu în urechi şi negase instinctiv, cu vinovăţie parcă.
     - Am găsit-o pe stradă ! zise. Nu puteam s-o las acolo …
     - Aţi procedat foarte bine, domnule, fiindcă i-aţi salvat viaţa! Ar fi fost de preferat s-o duceţi la un spital! Aveţi un act de identitate?
     Scoase mecanic carte de identitate din buzunar.
     - Mai pot face ceva pentru dânsa sau pot să plec? Sunt şi aşa în mare întârziere !
     - Va trebui s-o duceţi acasă !
     - Glumiţi, desigur ! N-ar fi mai bine să chemaţi o maşină a Salvării !
     Doctorul clătinase din cap.
     - Imposibil, domnule! Doamna nu este din localitate şi nu pot chema Salvarea, oricâtă bunăvoinţă aş avea ! În mod normal, ar fi trebuit să vă îndrum către primul spital, dar nu puteam să pun în prmejdie viaţa pacientei ! De aici încolo răspunderea vă aparţine în totalitate !
     Replica pe care se pregătea să i-o dea doctorului îi încremenise pe buze când văzuse ochii femeii fixându-l rugători din camera alăturată, aceeaşi ochi negri, strălucitori, care-l determinaseră să oprească maşina şi să se trezească dintr-o dată răspunzător de destinul ei. În timpul manevrelor de resuscitare şi de stabilizare, la care el nu asistase, asistentele o dezbrăcaseră de rochie, lăsând-o doar în chiloţi, cu o mână conectată la un perfuzor. Imaginea aceasta terifiantă pentru un bărbat tânăr, asociată cu amintirea gurii ei inerte, peste care el îşi aşezase propria-i gură în încercarea de a o readuce la viaţă, îl excitase brusc, aproape pervers, înfrângându-i şi ultima fărâmă de rezistenţă.


     După o oră de aşteptare, timp în care prin mintea sa trecuseră tot fel de gânduri nebuneşti, plecase împreună cu femeia aceea îmbrăcată în negru, refăcută complet, aflând că o chema Mirabela, că lucra la o bancă şi că nu era căsătorită.
     - Momentan, îi mărturisise ea în drum spre casă, sprijinindu-se cu fruntea de umărul lui, nu am pe nimeni. Sper să nu te superi dacă te invit la o cafea !
     - Dimpotrivă, râse el, nici nu bănuieşti cât mă bucur ! La servici este deja prea târziu să mă duc, iar acasă nevasta m-ar lua la întrebări şi nu m-ar crede orice i-aş spune !
     Râse şi ea înveselită.
     - E frumoasă ?
     - Foarte frumoasă.
     - Mai frumoasă ca mine ?
     - Amândouă sunteţi la fel de frumoase, răspunse el cu diplomaţie, numai că tu eşti mai tânără. Mult mai tânără !
     - Numai atât ?
     - ?!
     - Să ştii că eram conştientă atunci când îmi făceai respiraţia gură la gură, îi mărturisise ea după ce coborâseră din maşină şi luaseră liftul către etajul 12, dar nu mă puteam mişca. Doream să nu se mai sfârşească !
     - ?!
     - Şi nici tu nu păreai prea dornic să te desprinzi de mine! Mă înăbuşeai, pur şi simplu !
     - ?!
     - Nu-ţi mai spun că mi-am dat seama că erai excitat !
     - ?!
     Varga nu se mai obosea să-i răspundă. Îi apucase pomeţii obrajilor între palme şi îi strivea buzele cu buzele sale, împiedicând-o să mai vorbească, până când liftul se oprise şi trebuiră să se desprindă unul de altul ca să intre în garsoniera aceea de la etajul 12, unde el rămăsese să prepare cafeaua, iar ea să facă o baie.

     Turnă cafeaua în ceşti şi îşi aprinse o ţigară. Cât timp păzise cafeaua se dezbrăcase şi se spălase pe dinţi. O auzi pe femeie ieşind din baie, apoi o văzu apărând într-un capot negru, transparent, cu o eşarfă de aceeaşi culoare pe cap. Fără să articuleze un cuvânt, Varga o luă în braţe, o purtă către patul din dormitor, unde o lăsă încet şi se întinse cu grijă peste dânsa, încercând să-i depărteze picioarele cu genunchii. Nu reuşi fiindcă femeia se răsuci ca o zvârlugă şi ajunse deasupra, îl acoperi cu sânii, apoi îl sărută prelung, salivând incontinuu, deschizându-se şi primindu-l delicat înăuntru. Abia atunci îşi dădu seama de forţa ei neobişnuită : îl imobilizase între coapse şi coate, nelăsându-i nici cea mai mică posibilitate de reacţie. Mai rău era că trebuia să-i înghită saliva fără să-şi poată desprinde gura de buzele ei şi fără să poată contracara efectul de paralizie dat de această secreţie senzuală. Îi vedea ochii strălucind tot mai intens pe măsură ce înteţea ritmul mişcării şi se apropia de orgasm, moment în care o simţi smulgându-i urechea stângă cu dinţii şi mestecând-o între măselele însângerate.
     - Nicio femeie nu se compară cu Văduva neagră, iubitule ! o auzi el îngrozit. Să nu-ţi fie frică şi să nu regreţi niciodată că m-ai întâlnit ! Dragostea mea este devoratoare !
     Se aplecă din nou peste dânsul şi-i sfârtecă buzele, nasul, obrajii, bucăţi din piept sau din umeri, molfăindu-le cu o plăcere dementă, nedisimulată, în timp ce mai jos, sub buric, vaginul ei se căsca tot mai mult, ca o gură de crocodil, trăgându-l centimetru cu centimentru înăuntru...

Captiv

Am dat pe o vorbă antică  zece arginţi –
când am desfăcut-o acasă, pe masă,
era fără dinţi – mai avea şi patru litere
asemănătoare – iar ultima dintre ele,
vai mie, şchiopăta, uite-aşa, din picioare.
A fost ceva îngrozitor ! – ce naiba să fac
cu vorba asta golită de sevă: popor

George Bacovia – „ ... deschide clavirul şi cântă-mi ... ”

„ ... De-atâtea nopţi aud ploând / Aud materia plângâd ... ”


„ ... Dormeau adânc sicriele de plumb,
Şi flori de plumb şi funerar vestmânt -
Şi scârţâiau coroanele de plumb.
Dormea amorul meu de plumb
Pe flori de plumb, şi-am început să-l strig –
Stam singur lângă mort, şi era frig,
Şi-i atârnau aripile de plumb...”
( Plumb )

          Venind parcă dintr-o lume de dincolo de timp, inaccesibilă muritorilor de rând fără tălmacirea ei într-o cheie  apropiată de înţelegerea noastră, dar niciodată mai prejos de strălucirea plumbului incandescent, pe care alchimiştii îl toarnă în forme fabuloase, inconfundabilul poet calcă glorios pe treptele mileniului trei la fel de firesc şi „obosit” ca acum 129 de ani, când a văzut pentru prima oară lumina zilei. Face şcoala primară la Bacău, unde îşi termină gimnaziul şi liceul, apoi se înscrie la Şcoala militară din Iaşi, pe care o abandonează foarte repde. Urmează cursurile Facultăţii de Drept din Bucureşti, dar renunţă la ele numai după un an, pentru ca în anul următor, întors la Bacău, să se înscrie şi să obţină diploma de licenţă în drept la facultatea cu acelaşi profil din Iaşi. Nu profesează niciodată ca avocat, poate şi din cauza sănătăţii şubrede, ocupând de-a lungul vieţii funcţii mărunte de funcţionar, şef de birou, copist, referent sau bibliotecar. La 47 de ani se căsătoreşte cu poeta Agatha Grigorescu, cu care are un fiu, iar la 51 de ani se pensionează primind de la Societatea Scriitorilor o pensie de 1000 de lei, majorată succesiv pînă la 10.000 de lei de-a lungul unei vieţi cu dimineţi şi cu „amurguri de toamnă violet”.

„ ... Prin târgul-nvăluit de sărăcie
Am întâlnit un popă, un soldat...
De-acum pe cărţi voi adormi uitat,
Pierdut într-o provincie pustie...”
( Plumb de toamnă )
    
Publică volumele Plumb, Scântei galbene, Bucăţi de noapte, Poezii, Comedii de fond din care nu lipsesc accentele profunde, neliniştea surdă, ancestrală, spaima şi groaza în faţa curgerii ireversibile a timpului, neodihna spiritului sau povara tot mai a grea a vieţii, după cum nu lipseşte nici liniştea aceea binefăcătoare, întotdeauna caldă şi voluptoasă, pe care i-o prilejuieşte întâlnirea cu femeia iubită.

„ ... Iubito, şi iar am venit...
Dar astăzi, de-abia mă mai port –
Deschide clavirul şi cântă-mi
Un cântec de mort.
Şi dacă-am să cad pe covoare
În tristul, tăcutul salon, -
Tu cântă nainte , iubito,
Încet, monoton ... ”
( Trudit )

Cuibul de vultur

        Era o după amiază încrâncenată de toamnă pe înserat. Nori vineţii de ploaie, amestecaţi cu ceaţă şi vânt, se lăsară încă din zori peste aşezarea aceea din creierul munţilor, Covătari, deşărtându-se a lehamite asupra viilor şi morţilor, ca scursura dintr-un buboi. De undeva din pâclă se auzea o dăngăneală ofticoasă de clopot şi un clipocit de paşi care frământa apăsat clisa drumului. Convoiul, format din câţiva oameni tăcuţi, ca nişte năluci, cu saci de cânepă in spate, se târa prin noroiul cleios şi bălţile de culoarea lutului. In frunte, înaintând fără prea multă tragere de inimă, un muntean răşchirat  şi cocoşat, îmbrăcat într-un suman de lână cu glugă, agita impetuos o cruce butucănoasă de argint şi cânta pe nas psalmi neinteligibili. Îl urmau îndeaproape  patru bărbaţi molâi, scurţi de statură, cu iţari şi opinci de porc in picioare, care purtau un coşciug pe umeri, şi trei muieri slăbănoage, desculţe şi îmbrăcate in catrinţe scorţoase, care boceau ascuţit şi sacadat, ca nişte bufniţe. De pe ambele coaste ale drumeagului bolboroseau siroaie tulburi de apă, amestecate cu crengi rupte, pietre şi noroi gălbui, transformând întreaga vale într-o mlaştină colcăitoare.


   In dreptul izvorului cu jgheab, de unde drumeagul prindea să urce spre Culmea Spărieţ, omul din frunte, care nu era altcineva decât popa Teoharie, din Covătari, zis Sihastru, întrucât trăia singur intr-o peşteră de sare din vârful Măgurii, devenită între timp schit şi loc de perelinaj pentru credincioşi, opri convoiul pentru rugile dinaintea despărţirii de robul lui Dumnezeu, trecut la cele veşnice, Gălbează a lui Gheorghe din Vulpea, poreclit Cucuiete. Bărbaţii lăsară sicriu jos, nu fără oarecare sfârşeală,  trăgându-şi sacii de pe capete şi îngenunchind in mocirlă alături de femei sub o ploaie care turna cu găleata.
   - Miluieşte-ne, Dumnezeule, zise părintele Teoharie începându-şi cântarea pentru morţi, după mila Ta cea mare, ne rugăm Ţie auzi-ne şi ne miluieşte, căci Tu eşti învierea, viaţa şi odihna robului Tău, Gălbează, păcătos din naştere, ăla de-o ţinuse pe Parascheva lui Crudu din Hotare, aici de faţă, cu care se împreunase in acest loc şi dădură viaţă, cu voia Ta, Doamne, lui Ion cel beteag, plecat şi el spre cele fără de întoarcere, şi unde păcătuise cu Ileana lui Covrig din Vatra, apoi cu fetele lui Bursuc din Măgura şi cu muierea lui Archip, pădurarul, din Breaza, ierta-te fie-i păcatele in Împărăţia Cerurilor, Doamne, Dumnezeul nostru, îndură-te de noi!

   Cei îngenunchiaţi îşi făcură semnul crucii de mai multe ori şi bătură mătanii deasupra coşcigului. 
   - Doamene, îndură-te de noi, strigară în cor, şi ne iartă nouă păcatele noastre precum iertăm şi noi greşiţilor noştri !


        Parascheva, muierea defunctului, aprinsese între timp un felinar şi se iţi înaintea procesiunii. Era o femeie de vreo treizecişicinci de ani, numai piele şi os, cu trăsături aspre de munteacă, dar cu nişte ochi mari şi albaştri, pătrunzători, care treceau prin om. Gura satului zicea că uneori îşi făcea drum pe la schitul din Măgura şi se drăgostea acolo cu părintele Teoharie, la care fusese prima oară ca să se plângă de păcatele lumeşti ale defunctului, căzând până la urmă şi ea in acelaşi păcat al preacurviei.
   - Calcă mai moale, Paraschevă, se oţărî preotul gâfâind, şi ţine lumina mai la vedere, că nu dau tătarii !
   Femeia întoarse capul nemulţumită
   - Ne apucă miezul nopţii cu mormolocii ăştia, părinte !
   - N-ar fi întâia dată ! spuse glumeţ, din spatele coşciugului, Alecu a lui Gherghel, zis Capră, bănuit de legături păcătoase cu animalele. Şi apoi, dacă ţi-o fi frică la întoarcere, Paraschevă, poţi înopta la mine, că tot sunt singur !
   - Da’ ce-ai păţit, bre, ţi-a fugit capra ?
   -  ?!
   - N-a avut în viaţa lui capre, fă ! se burzului ibovnica acestuia, Codruţa lui Acatist. Şi apoi, nu eşti tu Sfânta Vineri, Doamne, iartă-mă, ca să arunci cu piatra !
   Cealaltă femeie, Măria lui Cârlig, nevasta bărbatului de lângă Capră, mai în vârstă şi mai înţeleaptă, clătină din cap.
   - Nu-i tihneşte săracului nici pe ultimul drum !
   - La câţi bărbaţi ai îngropat şi matale, i-o tăie Parascheva, nu eşti cu nimic mai brează !
   Bărbaţii din faţă, fraţi cu Măria lui Cârlig, se zbătură în loc de mânie, dar nu reuşiră decât să se încurce în mărăciuni şi să alunece cu tot cu sicriu, care se rostogoli de câteva ori la vale, apoi se crăpă în două, lăsând mortul întins pe spate în mijlocul drumului.
   - Nenorocire ! ţipă părintele Teoharie făcându-şi semnul crucii şi ţopăind împrejurul mortului. Nenorocire !!!


       Gălbează a lui Gheorghe din Vulpea, poreclit Cucuiete după bolfa pe care o avea în creştetul capului, din naştere, nu arăta ca un mort obişnuit. Deşi fusese găsit la câteva zile de la întîlnirea cu ursul lui Stănescu şi cu toate că mai stătuse vreo câteva zile în capela bisericii, Gălbează nu numai că nu se umflase, dar se autovindecase miraculos de toate rănile şi urmele de violenţă de pe faţă şi de pe piept. Se mirară chiar şi babele când îl îmbăiară şi-l pregătiră pentru creştineasca îngropăciune. Doar una dintre ele, Safta lui Fuştel din Grinduri, îşi mai aminti de o întîmplare asemănătoare, petrecută cu ani în urmă, când murise călugărul Ioan Fericitul din Poloboc, pe care-l ţinuseră în capelă jumătate de an fără să se umfle sau să putrezească, de se crucise şi mitropolitul Moldovei împreună cu preafericitul Teoctist şi toată popimea de la Patriarhie.
  

          Ghiţă a lui Motfolea, dascălul bisericii, se întorcea cu şareta trasă de măgăruşul Costică de la un praznic, destul de aghezmuit, ce-i drept, şi nu-i veni să creadă la început când văzu mortul din drum şi procesiunea înmărmurită alăturea. Abia după ce cuviosul Teoharie îl scutură de umeri şi-i porunci să urce mortul în căruţă se dumiri de-a binelea. La aceasta se adăuga şi ploaia tot mai năvalnică pe măsură ce întunericul punea stăpânire peste lucruri şi oameni.
   - Până la groapă e ca nou ! îşi zise el în gând, înghiontându-şi măgăruşul cu coada biciului. Se pare că am băut eu şi s-au îmbătat ei !
   Convoiul se puse în mişcare după şaretă într-o linişte cu adevărat mormântală şi nu se opri până aproape de Stânca Lupului, unde, de obicei, se făcea ultima haltă înainte de cimitir.
   - Şi iară să ne rugăm, îngână pe nas părintele Teoharie, Doamne, Sfinte Dumnezeule, miluieşte-ne pre noi şi iartă păcatele robului tău, Gălbează, plecat cu sufletul către Împărăţia Cerurilor întru veşnica Ta milă, Doamne, îndură-te de noi !
   - Doamne, îndură-te de noi ! repetară şi credincioşii strânşi în jurul căruţei, lângă mortul murat ca o varză, amintindu-şi ziua când îl găsiră pe Cucuiete zăcând, fără suflare, într-o baltă de sânge, sfârtecat de ursul lui Stănescu, zis Linguraru, pe care-l crescuse de mic şi-l învăţase tot felul de scamatorii până când acesta turbase şi fugise în munţi, ascunzându-se în peşterile bântuite doar de lilieci, de unde se întorcea noaptea şi lovea în curţile oamenilor, ba uneori chiar şi în oameni, cu o cruzime greu de închipuit.


      Numele satului Covătari vine de la masivul muntos cu acelaşi nume, fiind unul din cele zece sate mai răsărite care avea biserică şi peste cincizeci de suflete. Celelalte aşezăminte, împrăştiate ca din furcă de-a lungul şi de-a latul muntelui, numărau doar câteva familii, multe dintre acestea îmbătrânite şi fără urmaşi, pe cale de dispariţie. Îndeletnicirea oamenilor de pe aici era în principal creştera oilor şi a vitelor, iar acolo unde exista şi câte o palmă de pământ, lucru destul de rar de altfel, agricultură. Cimitirul din Covătari se afla într-un asemenea loc, pe cea mai înaltă culme a muntelui, denumită Cuibul de vultur după o legendă veche, din moşi strămoşi, povestită adesea de părintele Teoharie. Se zice că într-o bună zi Dumnezeu privi înspre Covătari şi văzu nişte oameni cu un coşciug pe umeri, căutând printre stânci un loc unde să-şi îngroape mortul. Urcară toată ziua până când ajunseră în vârf, dar nici acolo nu găsiseră nimic şi izbucniră în lacrimi. Înduioşat, Dumnezeu, Tatăl ceresc, se ridică din jilţu-i şi aruncă zece lopeţi de pământ peste cea mai înaltă stâncă, unde îşi avea cuibul un vultur, lăsând sub poruncă şi aspru blestem ca locul acela să fie şi să rămână veşnic cimitir.


       Despre Gălbează toată lumea ştia că era muieratic, lucru pe care cei mai mulţi i-l treceau cu vederea, dar se mai ştia despre el că era şi necredincios, existând bănuiala că-şi vânduse sufletul unei secte păgâne. Nu intrase niciodată în biserica satului şi nu se lăsase înduplecat de nimeni să se întoarcă la credinţa strămoşească, nici chiar de Parascheva, nevastă-sa, care era o practicantă fanatică. Se zvonea că se dăduse cu ostaşii din Templu Domnului, pripăşiţi prin Videle, unde se întâmplau tot felul de grozăvii, jertfe urmane sau împreunări între credincioşi în timpul slujbei. Câţiva covătari vrură cu ani în urmă să-l izgonească din sat, să-l afurisească sau să-l omoare cu pietre, dar se loviră de cuvântul părintelui Teoharie mai întâi, apoi de gura spurcată a Paraschevei, care îl plăcea ca bărbat şi nutrea speranţa să-l aducă într-o bună zi pe calea cea dreaptă. Aşa se face că la înmormântarea sa creştinească, dezaprobată atât de săteni cât şi de sectanţi, nu se îngrămădise prea multă lume. Nu mai vorbim de faptul că oamenii se cam zburliseră la cuviosul părinte, care ierta prea uşor, reproşându-i că luase asupra sa şi a întregii comunităţi păcatele necredinciosului răposat numai de dragul Paraschevei.


       Pe măsură ce convoiul se apropia de cimitir, iar măgăruşul dădea semne de oboseală, una din cele două femei, Codruţa lui Acatist, îşi azvârli sacul din spate şi izbucni în râs.
   - Ce ai, fă ! se zborşi Capră, ibovnicul ei, întorcând capul. Ai căpchiat !
   - Să ştii că nu mai am mult ! îi răspunse femeia şi se lipi de dânsul. Crăp numai când mă uit la curva asta care o face pe mironosiţa !
   - Taci, fă, că-i mare păcat !
   - Da’ când şi-o punea cu părintele nu era păcat?
   - Bre, femeie…
   - Voi, bărbaţii, i-o reteză ea râzând, sunteţi nişte proşti! Nu vezi, bre, că-i scapără după părinte? Ştii la ce m-am gândit adineauri?
   - Bre, femeie…
   - M-am gândit că n-am făcut-o niciodată pe ploaie !
   - Bre, femeie…
   - Şi vreu s-o fac cu tine aici şi acum! adăugă ea dezbumbându-şi nasturii de la bluză. Acum sau niciodată !
   Maria lui Cârlig, care asistase încremenită la discuţia dintre cei doi şi-i văzu înghiţiţi de întuneric, îşi scuipă în sân.
   - Piei,drace !
   - Piei, drace ! murmurară şi fraţii ei, Petru şi Vasile Cozonac, ţinându-se aproape de mort.


       De şapte ani nu mai plouase la Covătari şi acum, dintr-o dată, chiar în ziua înropăciunii lui Gălbează, se dezlegaseră parcă baierele cerului. Cuviosul Teoharie simţea că acesta era un semn rău, o pedeapsă pentru salvarea sufletului păcătosului răposat, dar şi pentru diavolească legătură cu Parascheva. Toată viaţa şi-o trăise în post şi rugăciune, departe de oameni şi de ispitele lumii, slujind cu dragoste şi osârdie cuvântul lui Dumnezeu. Fusese însă deajuns s-o vadă o dată pe femeia aceea şi să n-o mai poată scoate din suflet, din minte şi din inimă. Chiar şi în momentele acestea solemne nu-şi putea lua ochii de la dânsa. De câte ori ea întorcea capul şi-l ţintuia cu privirea îi venea să-l lase dracului pe Gălbează şi s-o culce acolo, în mocirlă, cum făcuse mai dăunezi Capră, şi s-o moşmondească în fel şi chip. Mai rău era că Parascheva i se strecura  printre gânduri chiar şi când citea din Evanghelie, ispitindu-l de acolo cu îmbrăţişările, cu suspinele şi cu deschiderile ei misterioase. O lăsase să-l iniţieze în jocul acela diavolesc al poftelor până când devenise şi stăpânul şi sclavul acelor pofte.


      Trecerea de pe coasta Covătarului către culmea Cuibului de vultur se face de pe un povârniş de stâncă, înclinat şi îngust, sub care se cască o prăpastie de câteva sute de metri. Uneori, mai ales iarna sau pe vreme de ploaie, e bine să nu te aventurezi în această trecere întrucât există riscul să aluneci şi să te prăbuşeşti în hău. Parascheva, care conducea convoiul cu felinarul în mână, trecuse fără probleme poteca, iar părintele Teoharie, furat de gânduri, o făcuse precum somnambulii, fără să fie conştient de pericol. Nu acelaşi lucru se putea spune şi despre Ghiţă Motfolea, dascălu, care, cu toată băutura din cap, simţi primejdia şi se împotrivi traversării.
   - Cum să trec, fraţilor ! se lamentă el venind în spatele căruţei unde rudele Măriei şi bărbatul acesteia făceau gălăgie. Aţi înebunit cu toţii ? Nu vedeţi că-i mâzgă ?
    Fără să-i bage în seamă, aşa cum făcea de obicei, măgăruşul se luă după părinte şi trecu cât ai clipi cu mortul pe partea cealaltă spre distracţia tuturor. Ruşinat, dar tot neâncrezător, dascălu le ceru să se prindă de mâini, ceea ce şi făcură până la mijlocul stâncii, adică până la coborâş, unde Măriei lui Cârlig îi fugi nu se ştie cum un picior şi se descumpăni cu totul. Motfeolea, aflat alături, dădu să se tragă îndărăt, dar femeia îşi încleştease într-atât strînsura încât îl dezechilibră şi pe dascăl, care, la rându-i, îi dezechilibră şi pe ceilalţi, antrenându-i în cădere. Ţipetele lor cutremurară munţii într-o clipă care părea să nu se mai termine, apoi la fel de brusc se instală o linişte grea, dureroasă, în mijlocul căreia picăturile de ploaie se auzeau ca nişte salve de tun.


       Parascheva rămase cu felinarul suspendat deasupra capului ca o statuie, în timp ce părintele Teoharie, cu mâna încleştată pe dârlogii măgăruşului, privea pierdut în noapte. Nu mai era nicio îndoială că pedeapsa lui Dumnezeu se abătuse asupra sa prin suferinţa şi moartea celor pe care îi iubise şi slujise de când venise pe lume. Şi nu era drept. El merita pedeapsa. Suferinţa. Moartea. Chinurile Iadului.
   - Doamne, părinte, o auzi pe femeie glăsuind alb, oare nu se mai sfârşeşte oadată chinul ăsta ?
   Tresări şi se uită cu dojană în ochii ei.
   - Nu, Paraschevă, nu ai dreptul să pui la îndoiala voia Celui de Sus ! Ce primim, aia merităm !
   - Eu cred că merităm mai mult decât suferinţă, părinte ! Nu-i vina noastră că unii îşi vând sufletele sau că alţi îşi închid singuri calea spre mântuire ! Dumnezeu ne învaţă să ţinem mereu porţile inimii deschise !
   - Aşa-i, Paraschevă, dar noi le-am deschis către păcat ! Haide să înfătuim ceea ce am început azi dimineaţă ! adăugă el trăgând măgăruşul de hăţuri către groapa săpată în zori de Ghiţă a lui Balaur, paznicul cimitirului.

         La lumina felinarului cei doi coborâră sicriul din căruţă şi-l aşezară cu grijă pe marginea gropii. Abia atunci îşi dădură seama că uitaseră la biserică vinul, darurile şi pânza cu care să-l acopere înainte de a aşeza peste dânsul capacul. Se bucurară în schimb că găsiseră frânghiile puse de Ghiţă după movila de pământ, alături de un topor şi o sticlă de ţuică golită pe jumătate. Îngenuncheară şi se rugară în tăcere, după care trecură frânghiile pe după sicriu şi-l lăsară încet pe fundul gropii pline de apă.
   - Dumnezeu să-l aibă în pază ! spuse părintele Teoharie aruncând peste mort un pumn de ţărână.
   - Să-i fie ţărâna uşoară ! şopti şi Parascheva cu o voce înăbuşită. Dumnezeu să-l ierte !
   Se uitară apoi în jur după o lopată, dar înţeleseră repede că Ghiţă, turmentat de băutură, lăsase în loc de lopată toporul.
   - Trebuie să-l acoperim cumva, Paraschevă !
   - Cu ce, părinte ? Cu mâinile ? Nu vezi că-i numai glod şi apă ?
   - Dacă-l lăsăm aşa până mâine îl mănâncă lighioanele !
   Femeia îndreptă felinarul spre groapă.
   - Oricum îl scoate apa afară! Şi apoi, adăugă ea apropiindu-se de el, nici mie nu-mi este prea bine ! Ia-mă-n braţe, părinte !
   Cuviosul Teoharie simţi din nou pornirea aceea lăuntrică, păcătoasă, învăluindu-l, întunecându-i minţile, şi o prăvăli sub dânsul acolo, chiar peste movila umedă şi cleioasă de pământ, alături de groapa în care odihnea răposatul Gălbează, muieraticul şi necredinciosul Gălbează, Cucuiete, naiba să-l ia, din cauza căruia se întâmplaseră toate necazurile din seara aceea şi dintotdeauna.


          În timp ce cuviosul şi văduva defunctului se înfruptau din fructele păcatului, se întâmplă un lucru neobişnuit : măgarul lui Motfolea o rupse la fugă urmărit îndeaproape de o arătare aducând a urs. Dărâmă mai multe cruci şi încercă să scape pe povârnişul peste care tocmai trecuse, dar nu mai avu norocul dinainte. Arătarea se întoarse în salturi spre cei doi, care asistaseră uluiţi la fuga şi moartea măgăruşului. 
   - Apucă toporul, părinte ! ţipă femeia lovind arătarea cu felinarul în bot. E ursul lui Stănescu..., mai apucă să spună înainte ca laba fiarei s-o despice în două.
   Părintele Teoharie văzu felinarul stingându-se şi alunecând în glod înainte să găsească toporul. Nu mai putea face nimic. Ursul era deasupra lui şi îi înfingea colţii în beregată. În clipa următoare se mai întâmplă însă un lucru neobişnuit : defunctul Gălbează, cu părul vâlvoi şi ochii ieşiţi din orbite, săltă din groapă, apucă toporul de coadă şi despică dintr-o lovitură capul lighioanei, apoi se întoarse la loc, aşezându-se cuminte cu faţa în sus şi aşteptând ca Dumnezeu să arunce peste dânsul câteva lopeţi de pământ...

IpostasMi-am luat capul în mâini,
uite aşa, în podul palmelor,
apoi l-am înfipt într-o suliţă!
Să-i mâncăm ochii! auzii corbii.
Să-i spurcăm buzele! auzii melcii
Să-i tăiem urechile! auzii racii.
Să-i bem sângele! auzii ţânţarii
Să-i roadem creierul! auzii şi carii.

Speriat am vrut să mă întorc atunci
înapoi, în mine,
numai că trupu-mi plecase între timp
cu mâinile,
aşezând în prăpastia dintre noi
un arbore

Ah, sărmane Yorick! auzii dinăuntru-mi.

Cu tinicheaua de coadă
„…Creşterea puterii unui gen este poate mai puţin garantată
     prin preponderenţa exemplarelor sale cele mai reuşite,  a
     celor puternici, cât prin  preponderenţa  tipurilor mediocre
şi inferioare…”
                                                                          Friedrich Nietzsche       Întotdeauna în vremurile tulburi ale istoriei, dacă aruncăm o scurtă privire  în urmă, gunoaiele umanităţii răsar în peisajul vieţii precum ciupercile după ploaie, invadând şi maculând totul în jurul lor. Această specie involută, extrem de prolifică şi de asiduă, nu poate supraveţui într-o societate omenească, în care dimensiunea fiinţei umane se stabileşte după alte criterii ( criteriul valorii fiind cel mai important ), fără ştergerea oricărui contrast dintre ea şi ceilalţi. Avortonul, de pildă, nu se poate manifesta plenar decât printre avortoni, ori într-o lume în care elita prevalează asupra turmei, deşi reprezintă o minoritate, idealul egalitarist al gunoiului se limitează fie la suprimarea fiinţei superioare lui, fie la înjosirea acesteia. La noi, poate mai mult ca în alte părţi, „legatul tinichelei de coadă” pare să fie mijlocul cel mai eficient şi mai rapid de înjosire sau de anihilare a omului valoros. Gunoiul se zbate pentru uniformizarea lumii, pentru aducerea ei la acelaşi numitor comun, divizibil cu dânsul, necunoscând şi nerecunoscând altceva decât propria-i nonvaloare, adică egalitatea de jos, dincolo de care începe neantul. Rostul tinichelei atârnată de coadă este, aşadar, acela de a estompa diferenţele şi de a stigmatiza fiinţa superioară, de a macula şi decredibiliza totul, dar şi acela de a scoate în evidenţă gunoiul, tinicheaua căpătând pentru acesta valoare de titlu nobiliar. Zgomotul asurzitor al tinichelelor în societatea noastră dezvăluie o recrudescenţă a reflexelor totalitare, a egalitarismului plebeian şi, mai ales, a spiritului primar obtuz şi resentimentar. De departe, tinicheaua lui Băsescu, alături de celelalte tinichele, desigur, ilustrează tabloul unei epoci în putrefacţie, aflată sub predicatele prostelor gusturi şi neamuri, care, din nefericire, nu se mai aseamănă cu nimic…


„…În opinia mea, aspectul de ansamblu a lumii valorilor arată că, printre
valorile  supreme  ce  sunt afişate  astăzi  peste  omenire, nu cazurile
fericite, tipurile rezultate din selecţie deţin supremaţia : ci mai degrabă
tipurile ce ţin de decadence, - poate că nu există nimic mai interesant
în lume decât acest spectacol dezagreabil…”

                                                                                                                        Friedrich Nietzsche

Franz Kafka sau asaltul prezentului etern

     Pe 3 iunie se împlinesc 86 de ani de la moartea scriitorului evreu de limbă germană, originar din Praga, Franz Kafka. Fără să existe o linie clară de demarcaţie între Franz Kafka, cel adevărat, şi Alterego-ul său, K, transpus sub diverse ipostaze în cărţile sale,  acesta rămâne şi astăzi, după atâţia ani, un om contorsionat în propria-i biografie. Mereu nemulţumit, bolnăvicios şi inadaptabil, Franz Kafa lasă impresia unei făpturi depersonalizate, redusă la stadiul de reflex condiţionat, ca un zombi, hăcuită între fălcile unei maşinării birocratice hidoase, cu mii de ace, precum cea din Colonia penitenciară ori din prezentul nostru cotidian. Povestea vieţii sale este o cronică a inadaptării, a fugii perpetue din calea unei realităţi absurde, de neînţeles, dominată de imaginea demobilizatoare şi persuasivă a tatălui autoritar, gata mereu să-şi reverse accesele de furie asupra sa, sau de stigmatul societăţii îndreptat împotriva originii sale iudaice, care avea să-l coste moartea tragică  a celor trei surori, Gabrielle, Valerie şi Otille, în lagărele naziste de exterminare. Marcat organic, încă din anii copilăriei, de sentimentul dezrădăcinării,  trăit ori de câte ori familia sa se muta dintr-un loc în altul, omul de mai târziu va abdica de fiecare dată cu groază în faţa provocărilor vieţii, eşuând lamentabil în cele câteva tentative de căsătorie sau refulând, dincolo de barierele înfiorătoare ale acesteia, în obscuritatea bordelurilor şi faunei feminine pragheze. Gregor Samsa din Metamorfoza, transformat peste noapte într-un gândac care nu mai poate comunica inteligibil cu lumea din jur, dar care îşi acceptă până la urmă condiţia de insectă împreună cu pedeapsa dictată de acelaşi tată atotputernic, prefigurează în fapt drama personajelor de mai târziu din Procesul, Castelul şi America. Doctor în drept, fără să practice niciodată magistratura, trecând doar efemer printr-un tribunal din Praga, pentru ca apoi să se angajeze ca avocat la o companie de asigurări, Kafka îşi începe halucinanta cruciada împotriva absurdului, a lumii de dincolo de Eu, în mijlocul căruia omul este redus la abastract, justiţia la injustiţie, iar speranţa la anxietate şi eşec. Procesul este de fapt un simulacru, Castelul o temniţă, America lui Karl Rossmann o refulare în gol, ratată la jumătate. Biografii şi criticii lui Kafka au speculat în fel şi chip pe seama jurnalelor şi scrisorilor sale, descifrându-le într-o cheie logică, raţională, care nu se potriveşte deloc în broasca universului kafkian. Truda aceasta iraţională de a scrie, împotriva inapetenţei şi a efortului sinucigaş, nejustificat de nimic, ascunde mai mult decât o carenţă de ordin fiziologic sau psihic, contrapusă unei lumi ostile şi ireverenţioase, aşa cum au identificat-o epigonii, cât mai degrabă una de natură ocultă, precum Cabala sau mitul lui Sisif, izvorâte din străfundurile ancestrale ale Sinelui, singura noastră legătură cu instanţele supreme ale Existenţei de altfel.


Constelaţia Gemenilor
     Septuagenarul Robert Comăniţă, de profesie cibernetician, îşi propuse în dimineaţa aceea caldă de toamnă târzie să nu meargă la institut. Ziua de 14 octombrie avea pentru el o semnificaţie aparte şi i-o dedica în fiecare an fratelui său geamăn, Vladimir, dispărut fără urmă acum treizeci de ani. Deşi autorităţile judiciare clasaseră dosarul încă din start, punând dispariţia pe seama unor „cauze necunoscute”, el îşi continuă propria investigaţie de-a lungul timpului până în acest 14 octombrie însorit, când socoti, ex abrupto, că sosise momentul să tragă nişte concluzii. În primul rând, trebuia să se decidă asupra unui lucru simplu şi anume dacă fratele său geamăn era mort sau nu. Faptul că acesta dispăruse subit, fără să lase cea mai mică urmă a trecerii sau morţii sale, acoperea ambele posibilităţi, înclinând însă mai mult spre varianta a doua. Un glas lăuntric, care la gemeni se manifestă extrem de profund, îi spunea că Vladimir nu era mort, ceea ce putea să însemne alte două lucruri: fie că fusese răpit şi ţinut undeva în sclavie, fie că el însuşi îşi regizase dispariţia şi trăia cine ştie unde sub altă identitate. De data asta balanţa înclina spre prima variantă. La drept vorbind, concluzia conturată cu ocazia primei sale investigaţii, imediat după dispariţia lui Vladimir, care nu excludea posibilitatea unei răpiri, se baza pe câteva date certe. Se ştia cu precizie că Vladimir plecase de acasă la unsprezece fără cinci, prezenţa sa fiind înregistrată de camera video de la benzinăria Helios, unde acesta alimentase la ora unsprezece fix. De la benzinărie până la institut  era o distanţă de circa zece minute cu maşina, însă camerele de acolo nu-i semnalaseră prezenţa nici înainte, nici după ora unsprezece. Cei aproape treizeci de kilometri de drum dintre benzinărie şi institut străbăteau o suprafaţă agricolă plană, cultivată cu grâu, nefiind o rută prea circulată. De jur împrejur, cât cuprindeai cu ochii, nu se vedea decât o mare verde de grâu încolţit şi cerul prăvălit ca un clopot peste această mare. Cum să dispari într-un asemenea loc cu tot cu maşină şi să nu laşi nicio urmă? Fata de la benzinărie confirmase că-l văzuse plecând în direcţia institutului, iar un şofer de TIR, care circula din sens opus, observase şi el, undeva pe la mijlocul distanţei, un Porche roşu, decapotabil, „mâncând jar”. Ultimul element care-i întărise convingerea că fratele său fusese victima unui eveniment neobişnuit i se relevase din elicopterul Poliţiei, după un survol efectuat cu procurorul Mărgean. Nu-i spusese nimic acestuia, dar ochiul său experimentat de cibernetician depistase aproape de locul indicat de şoferul de TIR o zonă circulară în lanul de grâu încolţit, care contrasta izbitor cu restul. La o cercetare ulterioară, pe teren, aflase şi explicaţia acelei anomalii: zona circulară, cu un diametru de circa douăzeci de metri, era pârjolită, purtând amprenta unui obiect propulsat, care se aşezase şi stătuse ceva timp acolo.

     În timp ce-şi pregătea ustensilele pentru ras, tot mai greu de o vreme încoace, Robert Comăniţă se privi îndelung în oglindă. Albise cu totul, iar pomeţii obrajilor îi ieşiseră proeminent în afară. Îi apăruseră mii de riduri în jurul ochilor şi gurii, ba şi câteva cute groase, ca nişte şanţuri, de-a latul frunţii. Puncte negre, înconjurate de smocuri de păr, se vedeau ici şi colo pe nas, deasupra buzelor şi în josul bărbiei duble. Doar albastru marin al irisurilor i se păstrase intact, nealterat de trecerea timpului, amintindu-i de vremurile frumoase de altădată. Nici el, nici Vladimir nu fuseseră căsătoriţi, dar cunoscuseră şi avuseră zeci de femei, umblaseră prin toată lumea, se bucuraseră de cele mai mari onoruri în ţară şi străinătate, îşi trăiseră viaţa cu vârf şi îndesat. E drept că nu prea lăsaseră nimic în urmă, cu excepţia lucrărilor ştiinţifice, şi nu se prea gândiseră la viitor, crezându-se, probabil, invulnerabili şi intangibili, adică nemuritori.
     Îşi strânse obiectele de ras zâmbind. Întotdeauna când se afla în faţa oglinzii îl asaltau amintirile, dădeau buzna ca nişte hiene din lumea tăcută a uitării, şi de fiecare dată pierdea noţiunea timpului. Acum trebuia să se îmbrace pe fugă, să pornească maşina, tot un Porche roşu, decapotabil, apoi să refacă pentru a treizecea oară ultimul drum al lui Vladimir, încheiat  invariabil cu aceeaşi reculegere pioasă şi dureroasă.


     Opri mai întîi la bezinărie. Fata de altădată, acum o femeie în vârstă, înceată şi supraponderală, îi făcuse plinul în linişte, iar el îi lăsase câteva sute de lei bacşiş, aşa cum proceda de ani de zile, ştiind că o ducea foarte greu, după care ieşi în stradă. Drumul era pustiu şi trist, sufocat de buruienile uscate de pe margini şi de pe câmpul lăsat în părăsire, care se întindea de jur împrejur până la linia orizontului. Parcurse cei aproape cincisprezece kilometri lejer, fără să se intersecteze cu nimeni, şi parcă maşina direct pe câmp, în locul în care descoperise prima şi singura dovadă palpabilă legată de dispariţia lui Vladimir. Îşi începu reculegerea în maşină, ca de obicei, cu mâinile împreunate şi ochii închişi. La un moment dat auzi un ciocănit în geamul din dreapta şi înainte de a se dezmetici se trezi cu un bărbat tânăr alături, care semăna uluitor cu Vladimir cel de acum treizeci de ani.
     - Păstrează-ţi cumpătul! îi zise acesta îmbrăţişându-l. Sunt eu!
     - Doamne, au trecut treizeci de ani.
     - Nici măcar o clipă, râse Vladimir Comăniţă amuzat de uluirea fratelui său, poate doar o jumătate de clipă, ca să fiu mai exact! Iar acum, frate, spune adio Terei şi hai să pornim înaintea timpului!
     În clipa următoare mai văzu un obiect argintiu, sub formă de disc, având la bază un cerc de lumini multicolore, care dădea impresia că obiectul se mişcă, apoi îşi pierdu cunoştinţa.